home programma wat biedt de meesterklas waardering contact links  
 

Het programma van de Meesterklas

Deel I

Gezondheidsrecht in de organisatie; in het bijzonder: de Wvggz; casuïstiek en reflectie.

     
Deel II  

Gezondheidsrecht in de organisatie; in het bijzonder de WGBO, Wkkgz, Wet BIG, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid; casuïstiek en reflectie.

Het programma van de meesterklas 2.0

Nieuwe wetten (deel I en II); reflectie aan de hand van vignetten deelnemers en opdrachten met casuïstiek, specifieke gebieden Wvggz artikelsgewijs: (Kind&Jeugd, forensisch, verslaving, ziekenhuis); hoe pakt de geneesheer-directeur zijn/haar rol.

Het programma van de keizermodule

Contouren van de verschillende wetten; de Wvggz hoofdstukken; besturings- en GD modellen.
Rol en betekenis veranderde wetgeving en krachtenveld, betekenis van het maatschappelijk perspectief voor positionering en onderlinge verhoudingen binnen de Triade; stakeholders impact analyse en beïnvloedingsplan; Zorgbrede Governance Code in relatie tot kernpunten Querodo 6 en 7 en standaard Geneesheer-directeur; nieuw beleid in interactie; casuïstiek en reflectie.Voor het programma MK 1.0:
Download hier>>
programma Applicatiecursus 2.0

Voor het programma MK 2.0:
Download hier>>
programma

Voor het programma Keizermodule:
Download hier>>
programma Keizermodule