Betalings- en annuleringsvoorwaarden

Versie 1 mei 2021

Het totale cursusbedrag dient te worden voldaan binnen 4 weken na facturering (factuur wordt per mail verstuurd, alleen
op verzoek per post). Indien 6 weken na facturering niet is betaald, wordt het cursusbedrag met € 50,- verhoogd. Bij
annulering tot 3 maanden voor de start van de cursus, ontvangt u 50% retour. Tussen 3 maanden en de startdatum is er
geen restitutie van het cursusbedrag mogelijk, tenzij u een andere cursist/vervanger aandraagt. Hiervoor zijn aanvullend
€ 150,- administratiekosten(excl. btw) verschuldigd. De cursus kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Indien in geval van overmacht de cursus niet kan doorgaan, wordt al het mogelijke in het werk gesteld om de cursus te
verplaatsen naar een andere datum c.q. locatie. Indien locatie en docenten niet kosteloos kunnen worden geannuleerd en
opnieuw worden geboekt, dan kunnen deze extra kosten niet alleen door De Meesterklas worden gedragen en zal een
voorstel worden gedaan ten aanzien van verdeling van deze kosten. Bij tijdige afzegging wordt een voorstel gedaan;
restitutie is niet mogelijk als door overmacht een afzegging van uw kant binnen twee weken voor aanvang van de cursus
geschiedt en de cursus wel doorgang vindt.