Hoe kunnen wij jou helpen?

Met ons cursusaanbod helpen we jou en je organisatie graag verder met actuele juridische en bestuurlijke inzichten, reflectie in groepsverband op basis van relevante casuïstiek, maken van nieuw beleid, effectiever leiderschap en een effectievere samenwerking.

Meesterklas 1.0

De Meesterklas 1.0 is een uitgebreid 2×3 daags programma, bedoeld om de geneesheer-directeur een stevige juridische basis te geven, als ook inzicht in bestuurlijke verhoudingen in relatie tot kwaliteit van zorg. Het programma geeft ruime mogelijkheden om, met behulp van aangedragen kennis, inzichten en casuïstiek, groepsgewijs te reflecteren op de eigen rol en het gedragsrepertoire van de geneesheer-directeur binnen de kaders van de wet. De discussie met de landelijke Wvggz officicier van justitie en de rechter vormen een onderdeel van het programma.

Meesterklas 2.0

De Meesterklas 2.0 is een tweedaags programma bedoeld voor geneesheer-directeuren die de Meesterklas 1.0 al hebben gevolgd. Doel is de geneesheer-directeur beter thuis te brengen in de Wet verplichte ggz (Wvggz). De cursisten zijn met een interactief programma aan het werk. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de positionering en benodigde competenties voor de geneesheer- directeur om zich optimaal intern en extern te kunnen verhouden tot alle betrokken stakeholders.

De Keizermodule

De Keizermodule is ontwikkeld voor bestuurders (psychiaters en niet-psychiaters) en geneesheer-directeuren die de Meesterklas 1.0 en de 2.0 hebben gevolgd. Ze komen samen als team. Vooral wordt aandacht besteed aan de Triade RvT-RvB-GD en aan extern stakeholdermanagement. Doel is een gedeelde gezamenlijke visie in de top te ontwikkelen met het oog op de wettelijke kaders (m.n. de Wvggz in relatie tot de Wzd en de Wfz). Dat kan alleen als men eenzelfde begrippenkader en taal ontwikkelt. De teams van bestuurders en GD’s (of college GD) worden beter toegerust voor hun rol en verantwoordelijkheid (onderscheiden èn gezamenlijk) tijdens deze tweedaagse. Het gesprek met de burgemeester en met de pers vormt een vast onderdeel van het programma.