Meesterklas 2.0 cursus

De nieuw samengestelde en uitgebreidere cursus Meesterklas 2.0 is voor geneesheer-directeuren die de Meesterklas 1.0 al hebben gevolgd en levert een essentiële bijdrage aan de persoonlijke leerdoelen van de geneesheer-directeur. Er gaat een digitale intake aan vooraf.

Doel is de geneesheer-directeur (nog) beter thuis te brengen in de Wet verplichte ggz (Wvggz), mede in relatie tot aanpalende wetgeving en een veranderend krachtenveld met steeds andere spelregels.

Naast inhoudelijke (wetgevende) kaders, kennis en inzichten wordt in het programma expliciet aandacht besteed aan de positionering en benodigde competenties voor de geneesheer- directeur om zich optimaal intern en extern te kunnen verhouden tot alle betrokken stakeholders:

  • wanneer intervenieert de GD, waar en op welke wijze?
  • wat heeft de GD nodig voor een heldere positionering en professionele invulling van de functie?

Bovendien heeft het programma tot doel de geneesheer-directeur het volgende mee te geven:

  • Beter inzicht in effectiviteit van de persoonlijke leiderschapsstijl(en)
  • Hogere mate van zelfbewustzijn en zelfinzicht
  • Verbinding tussen persoonlijke missie als GD en het organisatie- en regiobeleid
  • Inzicht in (de toepassing van) conflicttheorieën
  • Vergroting van persoonlijke impact en invloed in relatie tot relevante stakeholders en netwerken
  • Weerbaarheid en “Fitheid for the future”.

De Meesterklas 2.0 wordt gegeven door mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, gezondheidszorgjurist (en niet praktiserend psychiater), dr. J.J. de Jong, geneesheer-directeur en drs. Annemieke Schoemaker-Beugeling, bestuursadviseur, toezichthouder en cursusleider.

We helpen je graag bij een effectievere samenwerking met relevante stakeholders.

Quote van een cursist: “ Het kwartje is bij mij gevallen. Met een behoorlijke mate van diepgang en beter inzicht in de effectiviteit van mijn functioneren als geneesheer-directeur.”

Download programma MK 2.0

Klik op de afbeelding om het programma als pdf te downloaden.

U heeft de beschikking over

Tal van presentaties, casuïstiek, oefeningen , jurisprudentie, literatuur en literatuurverwijzingen (digitaal beschikbaar).

Data editie 2024
Woensdag t/m vrijdag 13, 14 en 15 november 2024.

Deze meerdaagse cursus vindt plaats met collega’s tijdens een compleet verzorgd verblijf in Bilderberg Résidence Groot Heideborgh te Garderen, Hogesteeg 50.

Kosten
Editie 2024 – € 2.685,00 excl. btw.

Accreditatiepunten
2024: 15 accreditatiepunten conform registratie bij de NVvP.

Aanmelden meesterklas 2.0?

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden.

Uw gegevens