Hoe het ooit begon

Annemieke Schoemaker-Beugeling werkt sinds 1995 als zelfstandige vanuit Beugeling Interim Partner B.V. Zij is vooral actief als senior interim manager en bestuursadviseur. Het gaat veelal om strategievorming, organisatieontwikkeling en grote transities, in combinatie met een slimmere bedrijfsvoering en een optimaal kwaliteitsniveau. Nieuwe ideeën en initiatieven vormen een groot deel van de orderportefeuille van Annemieke. Zij opereert veelal als initiator en projectleider c.q. stuurgroepvoorzitter van nieuwe projecten waarbij meerdere partijen en belanghebbenden zijn betrokken. Annemieke is ook actief als toezichthouder.

Haar manier van werken is als volgt samen te vatten:

  • Leiderschap met missie en visie.
  • Goede verbinding tussen professionals en management.
  • Hoog energieniveau in combinatie met een emotionele kalmte.
  • Grote mate van resultaatgerichtheid in combinatie met een sprankelende relatiegerichtheid.
  • Scherp analytisch en inventief vermogen.
  • Passie in het werk.

De combinatie van advies én managementkwaliteiten is in haar opdrachten een pré

Vrolijkheid, tempo, creativiteit en helderheid ondersteunen haar ondernemerschap en resultaatgerichtheid. Annemieke is daarbij sociaal invoelend en communicatief.

Achtergrond

Annemieke is gestart als wetenschappelijk docent bij de studierichting Beleid en Management Gezondheidszorg (E.U.R.). Tevens was zij als docent verbonden aan het ISBW (Hoger Management van Ziekenhuizen). Van 1989 tot 1995 was zij actief als senior consultant bij Ernst & Young en Adviesgroep Diemen & van Gestel. Zij richtte zich daarbij vooral op kwaliteitsmanagement en innovatiemanagement. Projectervaringen zijn vastgelegd in een twintigtal publicaties. Zij heeft voor de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een bijdrage geleverd aan een aantal adviezen.

Annemieke is samen met mr. drs. Rembrandt R.H. Zuijderhoudt ontwerper van de Meesterklas 1.0 en 2.0, die zij geven met dr. Sjakko J. de Jong. De Meesterklas 3.0 is voor geneesheer-directeuren en directeuren behandeling ontwikkeld, samen met mr.drs. Elmira Nijhuis en wordt gegeven met mr.drs.Rembrandt H. Zuijderhoudt en dr. Sjakko J. de Jong. De Keizermodule is ontwikkeld voor bestuurders en geneesheer-directeuren, die zich als team kunnen opgeven. Deze wordt gegeven met mr.drs. Rembrandt Zuijderhoudt en drs. Ariëtte C. van Reekum. Voor Nyenrode Business Universiteit ontwerpt Annemieke Business Simulations voor het Leadership Development Program, het Strategic Leadership Program en het Advanced Management Program.