Meesterklas
 
home programma wat biedt de meesterklas waardering contact links  
 

De Meesterklas 1.0 is een intensieve cursus, speciaal afgestemd op psychiaters met een ruime juridische basiskennis: de geneesheer-directeuren.

De Meesterklas 2.0 is bedoeld voor degenen die de Meesterklas 1.0 hebben gevolgd en richt zich met een interactief programma vooral op de implementatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz), in combinatie met de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz)

De Keizermodule is voor geneesheer-directeuren (die de 2.0 hebben gevolgd) en bestuurders samen, waarbij met een interactief programma vooral aandacht wordt besteed aan de nieuwe rol, positionering en gedrag van beide gremia in het licht van het veranderd intern (o.a. de Triade) en extern krachtenveld met nieuwe wettelijke kaders

Data Meesterklas

Leergang 2022 Voorjaar (2x 3 dagen)
woensdag 18 t/m vrijdag 20 mei 2022 en
woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni 2022

Leergang 2022-2023 (2x 3 dagen)
woensdag 14 t/m vrijdag 16 december 2022 en
woensdag 25 t/m vrijdag 27 januari 2023 

Data Applicatiecursus Meesterklas 2.0 (2 dagen)
donderdag en vrijdag 17 en 18 november 2022

Data Keizermodule (2 dagen)
donderdag en vrijdag 9 en 10 maart 2023

Deelnemers en docenten 2021
Deelnemers en docenten 2021

 

Onze doelstelling

Het doel is om voor deze specifieke groep psychiaters te komen tot een state of the art kennisniveau en de deelnemers met nieuwe inzichten en meer (landelijke) uniformiteit te laten functioneren. Ook is het de bedoeling de effectiviteit van de functie van geneesheer-directeur te vergroten, en daarbij ook de Raad van Bestuur te betrekken. De eerste Meesterklas is gehouden in 2006, wordt jaarlijks herhaald en steeds geactualiseerd.

Gezondheidsrecht
Mr. drs. R.H. Zuijderhoudt, psychiater, niet praktiserend werkzaam als gezondheidsjurist behandelt samen met dr. J.J. de Jong, geneesheer-directeur, het gezondheidsrecht.

De nadruk ligt op patiëntenwetten, zoals (de overgang van de Wet BOPZ naar) de Wvggz, in relatie tot de Wfz en de Wet zorg en dwang) en de WGBO. Voorts is er aandacht voor de Wet BIG en de Wkkgz.

Positionering
Drs. A. Schoemaker-Beugeling bespreekt de positionering van de geneesheer-directeur en bestuurlijke verhoudingen in het sterk veranderende interne en externe krachtenveld, alsmede governance in relatie tot kwaliteit van zorg. Vaardigheden worden geoefend en interactief wordt gereflecteerd op casuïstiek en thema's onder leiding van de betrokken docenten.

De nieuwste cursus voor bestuurders en geneesheer-directeuren samen, met als werktitel "Keizermodule, de nieuwe kleren van de bestuurder en de geneesheer-directeur" wordt door mr. drs R.H. Zuijderhoudt, drs. A. Schoemaker-Beugeling en door drs. A.C. van Reekum, psychiater (en oud bestuurder) gegeven.
De interne en externe positionering van bestuurders en geneesheer-directeuren staat hier centraal. Er wordt vooral aandacht besteed aan het nieuwe externe en interne krachtenveld, de governance code, de missie, visie en (gedeelde) waarden en gedrag van de bestuurder en de geneesheer-directeur. Ook aan leiderschap, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met het oog op de veranderde rol ten opzichte van elkaar. Het gaat hierbij om het concipiëren van een gezamenlijke visie op de toekomst.